👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 vt -19

Skapad 2018-08-06 12:03 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Det ska utveckla dina kunskaper om;

 • Problemlösning - tillsammans resonera kring och lösa matematiska problem.
 • Problemlösning - presentera dina lösningar med hjälp av bildspråk och symbolspråk.
 • Talen 0-100 - läsa, skriva och storleksordna
 • Räkneramsan 0-100 framlänges och baklänges
 • Dela upp talen 1-100 på olika sätt
 • Del av helhet 
 • Del av antal
 • Större än och mindre än, < >
 • Ental och tiotal
 • Sambandet mellan räknesätten addition och subtraktion
 • Dubbelt och hälften i talområdet 1-100 
 • klockan  - halvtimme, kvart i och kvart över

Hur arbetar vi?

 • Vi löser matteproblem tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar
 • Vi läser och storleksordnar talen enskilt och gemensamt i gruppövningar och lekar
 • Vi tränar på räkneramsan och olika hopp på talraden tex med hjälp av sånger, ramsor och skriftligt i matematikhäften
 • Vi tränar på tallinjen
 • Vi ser på matematikfilmer
 • Vi sjunger sånger  tex om talraden, ordningstal och klockan
 • Vi tränar på att dela upp tal med hjälp av lekar, vändkort, spel och matematikhäften
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp samt tränar på dem i gruppövningar och matematikhäften

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Både med ord, bilder och symbolspråk
 • använda och förklara matematiska begrepp när vi pratar och resonerar tillsammans
 • göra skriftliga uppgifter och diagnoser enskilt 
 • stämma av i matrisen i Unikum tillsammans med din lärare

Viktiga begrepp

addera

tillsammans

lägga ihop

term

summa

subtrahera

jämföra

skillnad

term

differens

symbolspråk

bildspråk

större än

mindre än

halvtimme

kvart i 

kvart över

ental

tiotal

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma