Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No - Årskurs 3 (Brännkärrsskolan 2018/2019)

Skapad 2018-08-06 13:23 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du kommer få ; lära dig om material och ämnen i vår närmiljö, vattnets och luftens olika egenskaper samt enklare näringskedjor. . Du kommer också att få läsa och prata kring berättelser om äldre tiders naturkunskap.

Innehåll

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Det betyder att du ska:

 • lära dig att källsortera
 • få kunskap om vattnets och luftens olika egenskaper
 • kunna berätta och sortera ut föremål som sjunker respektive flyter i vatten.
 • experimentera med lösningar och blandningar och lära oss dess egenskaper.
 • lära dig om enkla näringskedjor
 • ta del av flera svenska uppfinnare som varit viktiga inom biologi/kemi och fysik.
 • träna dig i att ställa hypoteser och dokumentera dina undersökningar.

 

 

Metod och arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter och söka information på internet
 • titta på experiment, lärarledda/samt på film
 • genomföra egna experiment
 • skriva enkla hypoteser och dokumentera undersökningar
 • göra enkla fältstudier
 • redovisa för varandra på olika sätt.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta om något ämne som finns i luften.
 • förklara egenskaperna hos lösningar och blandningar.
 • beskriva hur föremål ska sorteras efter olika egenskaper.
 • beskriva vad en näringskedja är.
 • göra hypoteser och dokumentera ditt arbete.
 • delta aktivt i de experiment som vi genomför.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: