Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6, ht 2018

Skapad 2018-08-07 08:30 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Lpp som utgår från läromedlet Good stuff
Grundskola 6 Engelska
Planering för arbetsområden: Animals, Sports och Food i årskurs 6. Under höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdena Animals, Sports och Food inom ämnet engelska

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera dig och kommunicera i tal och skrift, och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Så här kommer vi att arbeta:

Så här kommer vi att arbeta under temaperioderna: Animals, Sports och Food

 
läsa och skriva olika texter om respektive temaperiod

lyssna och visa din förståelse genom att tillsammans med andra diskutera

arbeta med Textbook och Workbook

diagnoser/prov

träna på engelska ord och uttryck

genomgångar av grammatik

göra olika muntliga övningar som exempelvis dialoger och intervjuer

lyssna på talad engelska och återberätta vad du hört

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetsområdet har avslutats. Bedömningen kommer att grundas på diagnoser/prov, muntliga framställningar och skriftliga arbeten samt det muntliga nationella provet. Bedömning kommer att ske med hjälp av kunskapskraven för ämnet engelska i betygen E, C och A för årskurs 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
bedömningsmatris engelska åk 6

ENGELSKA BEDÖMNINGSMATRIS

F
E
C
A
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Du behöver jobba vidare för att nå kriterierna för betyget E
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser med ett enkelt språk.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Kommunicera
Du behöver jobba vidare för att nå kriterierna för betyget E
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Du behöver jobba vidare för att nå kriterierna för betyget E
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA OCH FÖRSTÅ
Kommunicera
Du behöver jobba vidare för att nå kriterierna för betyget E
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
HANTERA SPRÅKET
Uttrycka sig i skrift
Du behöver jobba vidare för att nå kriterierna för betyget E
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren ändå förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, vilket gör att mottagaren förstår utan problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: