👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV Fantasy HT19

Skapad 2018-08-07 08:44 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska
Var kan man leka med sin egen skugga? Var kan man gå in i en klocka för att komma till ett annat land? Var kan djur och växter tala? Jo, i Fantasyns fantastiska värld!

Innehåll

Fantasy

Fantasy är en av våra mest  lästa genrer därför ska vi lära oss mer om den. Ni ska få lyssna på fantasyberättelser, titta på fantasyfilm och skriva en egen fantasyberättelse.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

Läsa och analysera skönlitteratur i ett vidgat textperspektiv

Kommunicera i samtal och i skrift

Formulera dig i skrift och anpassa texter till genre och skrivregler

Bearbeta text

Undervisningens innehåll

Vad är du med om i temat?

Du får kunskap kring fantasy och vetskap om vad som kännetecknar genren. Du får kännedom om olika fantasyförfattare i allmänhet. Du lyssnar på fantasyberättelser. Du ser en fantasyfilm. Du tar del av föreläsningar och deltar i samtal och diskussioner. Du skriver en egen fantasyberättelse och bearbetar den utifrån respons.

 • Föreläsning om fantasygenren, och om fantasylitteraturens uppbyggnad.
 • Lyssna på fantasynovell. Titta på fantasyfilm.
 • Diskutera och reflektera över person – och miljöbeskrivningar samt fantasyns uppbyggnad.
 • Skriva en egen fantasyberättelse
 • Ta emot respons samt bearbeta text utifrån denna

 

Detta kommer bedömas

 • Hur du skriver en fantasyberättelse och anpassar till genren och skrivregler
 • Hur du ger och tar emot respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Fantasy

Förnivå
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Skriva fantasy
anpassning innehåll beskrivningar röd tråd tankegångar kopplingar
Dina kunskaper behöver bli bättre för att texten ska nå nivå E
Texten innehåller typiska kännetecken för fantasy. Texten har en enkel handling och innehåller enkla beskrivningar.
Texten innehåller typiska kännetecken för fantasy. Texten har en utvecklad handling och innehåller utvecklade beskrivningar. Det finns en röd tråd i texten.
Texten innehåller typiska kännetecken för fantasy. Texten har en välutvecklad handling och innehåller välutvecklade beskrivningar. Det finns en tydlig röd tråd i texten, den är väl genomtänkt och återkopplar till händelser och har en medveten struktur.
styckeindelning meningsbyggnad språk skrivregler
Dina kunskaper behöver bli bättre för att texten ska nå nivå E.
Texten är indelad i stycken men de är ibland lite ologiska och osammanhängande. Meningsbyggnad och språk är enkelt och upprepande. Du är lite osäker på hur man använder viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Texten är indelad i stycken på ett fungerande sätt. Meningsbyggnad och språk har en viss variation Du använder för det mesta viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken på ett säkert sätt.
Texten är indelad i stycken på ett logiskt och sammanhängande sätt. Meningsbyggnaden är varierad. Språket är mycket varierat, har nyanserade ordval och är mycket väl anpassat till genren. Du använder viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken på ett mycket säkert sätt.
Ge respons
analysera innehåll och dra slutsatser
Din förmåga att ge respons behöver bli bättre och mer detaljerad för nivå E.
Du ger omdömen om textens innehåll och uppbyggnad på ett enkelt sätt.
Du ger utvecklade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om textens innehåll och uppbyggnad.
Ta emot respons
bearbeta innehåll och uppbyggnad
Din förmåga att bearbeta text behöver bli bättre för att texten ska nå nivå E
Utifrån respons bearbetar du din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons bearbetar du din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Utifrån respons bearbetar du din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.