Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Kärna Fe Tumlaren

Skapad 2018-08-07 09:37 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/grupp: Klippan/ tumlaren

Barnens ålder: Födda 2013-2014

Barn i behov av särskilt stöd (Ja/Nej, beskriv): Ja, 4/5(?). Plus två med annat modersmål som börjar. (beskrivning se bilaga)

Barn med annat modersmål än svenska (Ja/Nej, vilket/vilka språk): Två som börjar nu. Arabiska

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): Förskollärare: 75%, 60% och 40%. Barnskötare utan utbildning 100% och 80%.

Ändamålsenliga lokaler (ja/nej, motivera): Nej,  Eftersom vi har gjort om inne miljön så vet vi inte hur vi upplever den ännu. Det kommer dock behövar göra anpassningar för att alla barns behov ska gå att tillgodose.

Ändamålsenlig utemiljö (ja/nej, motivera): Nej i och med att vi behöver dela av gården, de är svårt att hålla alla samlade när de är få personal kvar på eftermiddagen.

Gården saknar möjligheter för barnen att leka i skuggan under sommaren.

I vintras snöröjdes gården såpass dåligt att inta alla barn hade möjlighet att vistas ut under dagen (yngre barn och bran med rörelsehinder).

Gården är inte anppasad för att äldre barnen ska utveckla sin fysiska förmåga.

Positivt är att vi har närhet till skogen.

Övrigt (upptagningsområdets sociala karaktär/barnens vistelsetider mm):  2 barn som i början av terminen går 15 timmar i veckan men 1 kommer gå upp i tid.

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uttrycker de etiska förhållningsregler som ska prägla verksamheten. För oss på tumlaren tänker vi på att ta ansvar för alla barns trivsel och trygghet. Att alla barn är tillfreds i alla olika situationer.
På Tumlaren tänker vi på att göra verksamheten rolig, lustfylld och lärorik.
Vi har förtroende för barnets egen vilja och lust att lära.
Vi arbetar med genus, att flickor och pojkar har lika värde.

Vi vill att barnen ska få förståelse för hur han/hon kan påverka på förskolan. Det gör vi genom att ha tydliga rutiner och struktur över vardagen.
Att det går att känna igen sig i hur måltiderna är fördelade över dagen. När barnen är inne eller ute. Hur rutinerna för hygien ser ut liksom när på dagen samling och olika aktiviteter inträffar.
För att ge barnen inflytande i detta tar vi vara på vardagssituationerna, de gyllene ögonblicken. Pedagogisk närvaro, den viktiga dialogen.

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Pedagogiska lärmiljöer:Styrkor: Jobbar på o vill mycket men barnen går alltid före. Kommer nog bli lättare att hitta material nu när vi har jobbat här ett läsår. Prioritera tid till lärmiljö-arbete. Svagheter: Att vi är ett stort arbetslag gör att det tar lite mer tid att samordna och överlämna information. Vi borde ha med hela arbetslaget på reflektionstiden.  

Samarbete och tillåtande klimat: Styrkor: Vi har lätt för att samarbeta med varandra, öppna och litar på varandra. Vi har lätt att anpassa oss, tänker mer positivt än negativt.

Kunskaps- och människosyn: Styrkor: Att vi kan lyssna o förstå att våra barn har enormt kunnande tidigt i livet o i balans med dem utforka o lära. Att vi är medmänniskor med positiv livssyn. Vi har ett proffesionelt arbetssätt o alla trivs i sin yrkesroll.

Förhållningssätt och bemötande: Styrkor: Det vi jobbar med mest är vår värdegrund och med allas lika värde. Tydliga i vårt bemötande och har god struktur i vår verksamhet.

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Vi försöker generellt att dela barnen i små grupper så att alla rutinsiuationer blir lugna och inget onödigt köande/väntande.

Lämning och Hämtning: Vi vill att barn och föräldrar i den mån det går får egen tid i tamburen och lämnar på avdelningen. Vill ha ett personligt överlämnande. Föräldrarna är huvudansvariga för att fylla på o lämna kläder/skor.

Tambur: Vi har ett system med tecken och bilder som stöd. Barnen tränar på att bli självständiga i att klä sig o lägga /hänga sina kläder på hyllorna. Vi finns med och handleder. Har mycket samtal om väder/kläder mm.

Handtvätt: Vi använder Hyfs! Bildstöd. Tvättar alltid händer efter toabesök, inför måltid och efter måltid och vid behov.

Blöjbyten: Vi kommer byta blöja stående inne i duschen. Handtvätt efteråt.

Toabesök: En i taget, kö på siffrorna, vi uppmuntrar till avskildhet. Vi finns med där barnen vill eller behöver det. Bildstöd på toaletten.

Vi vill att ordinarie personal är med barnen i möjligaste mån. Vi vill också att någon persona

l är i toalettutrymmena när vi har tex städpersonal där. 

Måltid: Fasta platser vid lunch. Målet är en lugn måltidssituation och att vi är en vuxen vid borden och försöker stänga dörrar.  Introducerar måltiden med en ramsa/sång. Presenterar maten med ord och tecken. Barnen lägger upp mat och skickar runt uppläggningsfaten. Personalen är med och handleder ang mängd och uppmuntar barnen att smaka på allt. ( smaka o ta ut o lägg på kanten om det inte är gott) Uppmuntrar goda samtal under måltiden, alla delaktiga på sitt sätt. Vi uppmuntar barnen att prata med den som sitter nära att skicka tex mjölken.(själva vara aktiva o ta egna iniativ). Vi väntar in någon/ några innan barnen dukar av.

Vila: Tanken är att vi behöver 3 grupper vid vilan. Målet är en lugn stund där vi varierar sagor/massage?. (flano,bilderböcker, saker till en bok, sagor utan bilder, lyssna på musik eller saga). En grupp på loftet - vi kommer träna på att de som känner att de kan gå upp själva o sitta o läsa tyst o lugnt/ vila får det och de andra sitter nedanför trappan och väntar tills en vuxen följer med upp.

Trygghetssak/Leksaker: Om man har med en leksak/gosedjur så får man visa upp det och sen ligger det på barnens platser i tamburen. På vilan kan man ha med sitt gosedjur om gosedjuret gillar att vila. Om barnet behöver en trygghetssak så känner vi in utifrån varje individ hur mycket och vid vilka tillfällen man har med trygghetssaken.

 

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Skriv här...

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Skriv här...

UTVÄRDERING

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: