Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Lexby förskolor 2018/2019

Skapad 2018-08-08 08:23 i Mellby förskola Partille
Underlag för arbetslaget vid arbete med teamplanen, Utveckling och Lärande.
Förskola
Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, kultur och identitetskapande. En demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Förskolan är en plats där varje barn på ett självklart sätt är med och formar sin tid på förskolan till rolig, trygg och lärorik.

Innehåll

Undervisning

Var är vi?

Områdesnivå

 • Vi har definierat undervisning i relation till utbildning och lärande

 • Vi har tagit del av olika undervisningsstilar

Arbetslagsnivå

 •  

 

 

Vart ska vi?

 • Utveckla en undervisning som har ett starkt kognitivt lärandeinnehåll, har sin grund i samspelsteorin och utgår från barns inflytande och delaktighet. 

Hur gör vi?

Områdesnivå

 • Lära oss om och praktisera förskolans pedagogiska planering

 • Lära oss om och praktisera utvärdering av vår  undervisning

 • Implementera den nya läroplanen

Arbetslagsnivå

 •  

 

 

Hur blev det?

 

 

Pedagogisk dokumentation

Var är vi?
Områdesnivå

 • Vi har gjort våra första pedagogiska berättelser
 • Vi använder oss i viss mån av pedagogisk dokumentation

Arbetslagsnivå

 •  

Vart ska vi?

 • Som motor i verksamheten
 • I dialog med hemmet
 • Aktiva i SKA med hjälp av Unikum

Hur gör vi?

Områdesnivå

 • Minst en Pedagogisk berättelse / termin och arbetslag

 • Regelbundet använda Pedagogisk dokumentation i verksamheten och Unikum

Arbetslagsnivå

 •  

 

 

Hur blev det?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: