Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låtskrivning åk 9

Skapad 2018-08-08 13:55 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 9 Musik
Ni skall välja en specifik gener och tolka denna genom en egen låt som ni komponerar. Det sker också en inspelning via GarageBand och en skriftlig inlämning där frågor skall svaras på. I planeringen finns en PowerPoint som jag vill att ni lägger ett öga på. Det underlättar för er och erat uppdrag. Mvh Jonas

Innehåll

TIPS.(!!!) 

titta igenom de extra häftena som kommer med i planeringen ”spela in ett spår på GarageBand”, ”hur du bygger en låt med ackord”, ”att skriva en text”.

Innehåll

Under ett antal lektioner ska du få pröva dina musikaliska idéer med hjälp av ipad eller ett musikinstrument.

Det finns många olika sätt att skriva en låt. Under lektionerna kommer jag visa olika sätt och tillvägagångssätt som du sen får prova för att bestämma hur du vill göra.

Jag vill att du använder både ackord och melodi i ditt skapande.

Kompositionen (låten) ska börja med ett intro sen ska den även innehålla en vers och en refräng innan den avslutas på ett tydligt sätt.

Du ska bestämma vilken genre (stil) det ska vara på din låt, vilket tempo den ska gå i, vilket/vilka instrument som ska spela. Krångla inte till det! Använd få ackord och gör en enkel melodi med få toner. Upprepa gärna

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna dvs lyssna aktiv på genomgångar, diskutera och prova dig fram till hur din komposition ska låta. Samt genom att lyssna på andras kompositioner och hjälpa dem med förslag på hur musikarbetet kan gå framåt och slutligen skriva ett omdöme.

 

Uppgift

• Ni skall skriva och spela in egen låt. Uppgiften innebär:

- Digital inspelning

- Skriftlig inlämning

 

• Ni skall arbeta i grupper om 3-4 personer. Där ni väljer:

- En gruppledare

- Vem som för loggbok(ett delat dokument, som samtliga i gruppen kan nå via iPad/smartphone)

- Vem som spelar vad

 

• Låten skall innehålla följande:

- Intro

- Vers(2 stycken)

- Brygga

- Refräng(2 stycken)

 

Checklista för bedömning

INLÄMNING OCH BEDÖMNING AV EGEN LÅT MUSIK 

 Muntlig, praktisk REDOVISNING  Du ska förklara och visa att du gjort/förstår alla  punkterna:

ACKORD  
Vilka ackord använder du i din låt? 

MELODI Fungerar melodin/raprymen ihop med ackorden och texten? Förklara!

 FORM Beskriv formen på din låt. Vers, refräng, antal takter osv.

 KOMBINERA MUSIK OCH TEXT Genomtänkt, medvetet vald och fungerande? Vem riktar sig låten till? Hur hörs det?Förklara!

 SÅNG och PERSONLIGT UTTRYCK Vilket känslo-/konstnärligt-/stil - uttryck har du i din låt? 

 PRÖVA OCH OMPRÖVA Visa hur du tänkt från början, ändringar du gjort, varför, hur tänkte du? Förklara!

 ÖVRIGT Annat som du vill ta med i bedömningen? (eget ackord- eller melodispel, eget musikprogram,  eget slagverk, en hook eller ett break m.m )

Uppgifter

 • Spela in ett spår på GarageBand

 • Hur du bygger en låt med ackord

 • Att skriva en text

Matriser

Mu
Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I betygstabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  7-9   Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9   Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9   Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9   Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9   Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9   Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Mu  7-9   Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9   Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9   Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Mu  7-9   Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9   Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
E
C
A
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas-och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas-och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas-och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen..
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: