Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 18 En 8 Prime Time 2 - kapitel 1 & 3: Film and music

Skapad 2018-08-08 14:21 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Texter och ord och fraser- Chapter 1 film, fraserr, adverb+ övriga glosor från kapitlet Chapter 3- musik, fraser, genitiv+ övriga glosor som finns i texterna.
Grundskola 8 Engelska
Texter och ord och fraser som har med film, musik att göra+ övriga ord ur kapitlet

Grammatik- Adverb, genitiv

Innehåll

JÄ HT 2018 En 8 Prime Time 2 - kapitel 1 & 3

1. Mål för elev

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

2. Genomförande 

Kapitel 1 & 3 i Prime Time 2- texter, grammatik och ordkunskap. Du ska lära dig de fraser, grammatik och glosor som ingår i texterna och som finns i övningsboken. 
Grammatik adverb ( s. 9,15 i övningsboken.) Sid 133-134 i textboken
Genitiv  ( s.40, 44-45 i övningsboken.) Sid 102-104 i textboken, paragraf 1.7-1.9

 • Läxförhör, arbete under lektionerna samt ett avslutande muntligt och skriftligt prov. 
 • Hörförståelse där du får återge skriftligt innehåll som handlar om musik eller film. 
 • Läsförståelse som handlar om film och musik.
 • Ett skriftligt prov där du behandlar ord och fraser inom temat film och visar på förståelse för adverb och genetiv-formen.
 • Muntligt framförande i grupp där du berättar om en favoritfilm eller en favoritsång. Du förklarar och motiverar också varför du valt den filmen/låten. 

 

 • Kapitel 1 & 3 i Prime Time 2- texter, grammatik och ordkunskap
 • Innehåll: Du ska lära dig de fraser, grammatik och glosor som ingår i texterna och som finns i övningsboken.

OBS! "Words and phrases" i övningsboken är viktiga ( s.6,14,26, 31)
Grammatik adverb ( s. 9,15 i övningsboken.) Sid 133-134 i textboken
Genitiv  ( s.40, 44-45 i övningsboken.) Sid 102-104 i textboken, paragraf 1.7-1.9

3. Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

 • Du visar att du förstår talad och skriven engelska genom de hör-och läsförståelse-uppgifter som vi gör under lektionerna. 
 • Du visar att du har tagit till dig de ord och uttryck som du har lärt dig från kapitel 1 och 3  
 • Du visar att du kan variera ditt språk muntligt och skriftligt när du uttrycker dig i de muntliga och skriftliga proven

4. Innehåll

  • Kommunikationens innehåll
  • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  • Lyssna och läsa – reception
  • Talad engelska och texter från olika medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  • Sånger och dikter.
  • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

4. Kursplanemål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Matriser

En
LPP skriva, tala höra, läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå:
Du kan välja strategi, agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet och i talad engelska förstå:
Exempel: It was found in the garden. Du förstår majoriteten av den givna informationen muntligt och skriftligt, men saknar en del väsentliga detaljer. Det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Exempel: It was found in the garden, but it was broken. Du förstår majoriteten av den givna informationen muntligt och skriftligt på en detaljerad nivå, vilket du också lyckas förmedla. Det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Exempel: The phone was found broken in the garden, and it seemed to have been looked through for information. Du kan på detaljnivå återberätta, förklara och redogöra för muntlig och skriftlig information. Helhet och detaljer
Skriva
Du kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka dig:
Exempel: A track is something you can hear wit music. Texten innehåller en del av de (eller synonymer till) termer och den grammatik vi arbetat med och är huvudsakligen korrekta. Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. enkelt och begripligt
Exempel: A track is often text and melody combined together to a unit. Texten innehåller många av de (eller synonymer till) termer och den grammatik vi arbetat med och är huvudsakligen korrekta. Du formulerar dig relativt utvecklat, begripligt och sammanhängande. tydligt och med visst flyt
Exempel: A track is often lyrics and melody combined together to a unit, but it can also only consist of either lyrics or melody. Texten innehåller många av de (eller synonymer till) termer och den grammatik vi arbetat med och är huvudsakligen korrekta. Du väljer rätt ord i rätt sammanhang. Texten har en god struktur både inom och mellan stycken. Du visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Du kan utveckla och fördjupa innehållet. tydligt och med flyt
Tala
Du kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka dig:
Exempel: I am going to talk about the song Imagine. It is written of John Lennon. Du visar att du kan stora delar av ditt presentation, dvs du läser inte innantill från ditt manus. Det går att förstå huvudsaken av vad det är du vill säga, trots eventuella grammatiska misstag, ordval och uttal. enkelt och begripligt
Exempel: I am going to talk about the song Imagine, which is written of... by John Lennon. Ditt ordval är varierat och du visar upp flyt. Det är lätt att förstå vad du säger. Du gör inte många misstag vad det gäller ordval och grammatik och du klarar av att omformulera majoriteten av de misstag du gör. tydligt och med visst flyt
Exempel: I am going to talk about the song Imagine, which is written and performed by John Lennon who tragically died in December 1980. Ditt ordval är varierat och du visar upp utmärkt flyt och uttal i din presentation så att det blir lätt att förstå. Du gör få misstag vad det gäller ordval och grammatik och klarar omformulera dig och rätta till de misstag du gör. tydligt och med flyt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: