Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik

Skapad 2018-08-08 14:46 i Elinebergsskolan Helsingborg
Fysikämnet syftar till att beskriva och förklara naturen ur ett naturvetenskapligt perspektiv och till förståelse av människans relation till naturen.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är krafter egentligen? Kan vi använda de? Att förstå hur kraft och rörelse hänger ihop är grundläggande om vi ska kunna utnyttja de.

Innehåll

 

Konkretiserade mål:

Du som elev ska känna till och kunna beskriva:kunna förklara hur tyngdkraften verkar

 • Utveckla kunskaper om krafter, rörelser och hävarmar
 • Förklara mekanikens begrepp, modeller och teorier
 • Visa på samband inom mekaniken
 • Visa på generella drag inom mekaniken
 • Föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kan förklaras med mekanikens principer
 • Visa på fysikaliska samband inom företeelser i vardagslivet och samhället
 •  
 • Kunna genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
 • Kunna dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 •  
 • Kunna ge exempel på och beskriva upptäckter inom mekaniken.

 

Undervisning:

Du kommer att på olika sätt få lära dig om:

 • att hantera och läsa av en dynamometer

 • storheten kraft och arbete, samt deras enheter

 • att rita samarbetande / motverkande krafter

 • begreppen tyngdpunkt, stödyta och hur det påverkar stabiliteten

 • friktion och tröghet och dess verkan i vardagliga sammanhang.

 • "Mekanikens gyllene regel"

 • de 5 enkla maskinerna, samt den praktiska nyttan av hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, t. ex. i saxar, spett, block och taljor

 • resonera kring hur mekaniska principer används i vardagslivet

 

Följande begrepp ska du kunna förstå och använda:

 • tyngdkraft

 • normalkraft

 • tyngdpunkt

 • stödyta

 • kraftpil

 • friktion

 • motkraft

 • acceleration

 • retardation

 • massa

 • tyngd

 • vridningspunkt

 • hävarm

 • enarmad hävstång

 • tvåarmade hävstänger

 • arbete

 • kraft

 • dynamometer

 • tröghet

 • block

 

Bedömning:

 

Vi bedömer:

 • Genomförande och dokumentation av två systematiska undersökningar

 • Förmåga att resonera och förklara mekanikens begrepp, modeller och teorier

 • Prov vecka 38

 

 

 

 

 • Undervisning
 • I undervisningen kommer vi att:
 • Arbeta med uppgifter i Clio
 • Att förklara centrala begrepp, analysera och diskutera.
 • Enkla experiment

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
Bedömningsmatris Fysik

Ännu ej uppnått
E
C
A
Använda begrepp, modeller och teorier
Kunna använda begrepp för att förklara fysikaliska sammanhang. Exempel: För att ett föremål skall ändra sin hastighet måste man använda en kraft på föremålet.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera och förklara
Kunna använda fysikaliska begrepp, modeller och teorier för att förklara företeelser i vardagen Exempel: När du rullar på en cykel kommer den till slut att stanna eftersom den utsätts för en friktionskraft som bromsar cykelns och minskar hastigheten. Utan friktionskraften skulle cykeln kunna rulla hur långt som helst.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Våra livsvillkor
Hur de naturvetenskapliga upptäckterna påverkar våra livsvillkor. Exempel: Genom att förstå att det finns friktion kan vi bygga cyklar som rullar lättare vilket innebär att det blir mindre jobbigt att cykla.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Systematiska undersökningar
 • Fy  C 9
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Dokumentera undersökningar
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
 • Fy  7-9
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: