Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6 Grundläggande Kemi

Skapad 2018-08-08 18:47 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Kemi

Innehåll

Mål 

Del1

Kunna förklara följande begrepp: atom, molekyl, grundämne och kemisk förening.

Vad händer med ämnen när de är i fast-, flytande- och gasform.  

Vad betyder avdunstning, kondensering, stelning och smältning.
Kan de kemiska förkortningarna för: Väte, Syre, Kol, Kväve, Magnesium, Järn, Koppar och Aluminium.

Förstå vad som menas med kemiska förkortningar som 2 O eller H2

 

Del2

Vad menas med en kemisk reaktion?
Vad är en lösning?
Hur kan man separera blandningar?

Hur kan man separera vattenlösningar?

Hur man kan sortera in kemiska ämnen?

Del3
Kan planera, genomföra och utvärdera enkla laborationer

Bedömning
2st tester
Laborationer

Matriser

Ke
År 6 Grundläggande Kemi

Rubrik 1

F
E
C
A
Begrepp
Kan förklara saker inom kemin med rätt begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Planera Laborationer
Kan följa instruktioner och planera enkla laborationer.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomföra laborationer
Genomför laborationer på säkert sätt så du får ett resultat.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Utvärdera laborationer
Kan förklara sitt resultat och ge förbättringar.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: