Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen och naturen på hösten

Skapad 2018-08-09 09:16 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 Biologi
Vi kommer att prata om vilka olika sorters träd som finns i skogen. Vilka olika sorters djur och växter som finns där och hur de överlever. Vad som händer i skogen på hösten

Innehåll

Vecka 34-36 Vi lär oss om vilka olika sorters träd som finns i skogen och hur de får i sig sin näring.

Vecka 37-39 Då pratar vi om vilka olika sorters nedbrytare som finns i naturen och vilka växter och djur man kan

                     finna i skogen. Vi läser och samtalar om hur de olika växterna och djuren får sin näring.

Vecka 40-43 Denna period kommer vi att prata om vad som händer i naturen på hösten för både djur och

                     växter. Vi pratar om vilka fåglar som stannar kvar i Sverige och vilka som flyger söderut.

 

Eleverna kommer att bedömas utifrån hur väl de kan redogöra för:

- vilka olika sorters träd vi har i Sverige

- vilka olika sorters fåglar vi har och kunna nämna några fåglar som flyger söderut

-förklara vad en näringskedja är

-veta skillnaden på ett rovdjur och bytesdjur

-kunna redogöra för hur växter kan föröka sig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: