Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 1 2018

Skapad 2018-08-09 10:40 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta med matematik på flera olika sätt;

muntligt, laborativt och skriftligt.

Vi kommer att arbeta inom talområdet 0-10

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Du kommer att utveckla förmågan att:

 • förstå  och använda talen inom talområdet 0-10
 • förstå matematiska begrepp såsom lika många, fler/färre, fler än/färre än
 • förstå matematiska begrepp såsom udda/jämnt, dubbelt/hälften
 • att använda ordningstal
 • förstå likhetstecknets betydelse
 • förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion

 

Kopplingar till läroplanens syfte och centrala innehåll

Undervisningen och arbetsformer

Vi arbetar enskilt, i par och i grupp.
Vi pratar och diskuterar matematik.
Vi undersöker och kommer fram till att det finns olika sätt att lösa en uppgift.
Vi använder  laborativt material för att tydliggöra olika matematiska begrepp och samband.

Bedömning

Inom talområdet 0-10 kan du

 • talens grannar, antal/tal
 • fler/färre, fler än/färre än och lika många
 • udda och jämna tal
 • dubbelt och hälften
 • ordningstal

Du bedöms genom muntliga och praktiska övningar.

Kunskapskrav år 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: