Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild års 5

Skapad 2018-08-09 10:42 i Nyhammars skola Ludvika
I ämnet bild får du använda din kreativitet och skaparglädje. Fantasin sätter gränser.
Grundskola 5 Bild

Använd din kreativitet och skaparglädje i ämnet bild. Bara fantasin sätter gränser!

Innehåll

Mål

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas, samt hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Det här ska du lära dig

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att:

skapa berättande och informativa bilder utifrån dina egna upplevelser och erfarenheter,
skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer,
återanvända bilder för att skapa egna verk och
presentera och berätta om dina bilder

använda nya ord o begrepp för att kunna läsa, skriva och berätta om bilders utformning

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

genomgång och diskussion kring olika metoder, material och uttrycksformer som tecknande för djupverkan och perspektiv samt tredimensionellt arbete.
individuellt bildskapande och
presentation och berättande om egna bilder.

Detta kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 - skapa bilder så att budskapet framgår, analys av din bild
 - använda olika metoder, material och uttrycksformer på ett varierat och kreativt 
 - presentera och berätta om dina egna bilder

- använder dig av dina kunskaper om  djupverkan och perspektiv

- Visar din förståelse för tredimensionellt arbete/tecknande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl

Matriser

Bl
Bild - målen att nå i år 4-5

Insats
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Framställa bilder
Du kan skapa olika berättande och informativa bilder som visar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Bildspråk och uttrycksformer visar budskapet.
Tekniker, verktyg & material
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Du kan kombinera några olika bildelement.
Utveckla idéer
Du kan utveckla idéer inom några ämnesområden i ditt arbete. Du återanvänder då samtida eller historiska bilder och bearbetar andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt i ditt arbete.
Presentera bilder
Du kan presentera dina bilder anpassat till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Du kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Resonemang & koppling
Du kan resonera om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: