Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild års 6

Skapad 2018-08-09 10:45 i Nyhammars skola Ludvika
I ämnet bild får du använda din kreativitet och skaparglädje. Fantasin sätter gränser.
Grundskola 6 Bild

Använd din kreativitet och skaparglädje i ämnet bild. Bara fantasin sätter gränser!

Innehåll

Mål

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas, samt hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Det här ska du lära dig

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att:

skapa berättande och informativa bilder utifrån dina egna upplevelser och erfarenheter,
skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer,
återanvända bilder för att skapa egna verk och
presentera och berätta om dina bilder

använda nya ord o begrepp för att kunna läsa, skriva och berätta om bilders utformning

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

genomgång och diskussion kring olika metoder, material och uttrycksformer som tecknande för djupverkan och perspektiv samt tredimensionellt arbete.
individuellt bildskapande och
presentation och berättande om egna bilder.

Detta kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 - skapa bilder så att budskapet framgår, analys av din bild
 - använda olika metoder, material och uttrycksformer på ett varierat och kreativt 
 - presentera och berätta om dina egna bilder

- använder dig av dina kunskaper om  djupverkan och perspektiv

- Visar din förståelse för tredimensionellt arbete/tecknande

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bedömningsunderlag bild år 6

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ej ännu nått målen
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsiker och upplevelser med ett...bildspråk...
välutvecklat
utvecklat
enkelt
...och...genomarbetade uttryckformer så att budskaper framgår.
väl
relativt väl
delvis
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett...sätt för att skapa olika uttryck.
väl fungerande, varierat och idérikt
relativt väl fungerande och varierat
i huvudsak fungerande
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett...fungerande sätt.
väl
relativt väl
i huvudsak
Du kan i det bildskapande arbetet...idéer inom några olika ämnesoråden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
utveckla egna
utveckla delvis egna
bidra till att utveckla
Under arbetsprocessen...
formulerar och väljer du handlings- alternativ som leder framåt.
formulerar och väljer du handlings- alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
bidrar du till att formulera och välja handlings- alternativ som leder framåt.
Dessutom kan du presentera dina bilder med...anpassning till syfte och sammanhang.
god
relativt god
viss
Du kan också ge ...omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
välutvecklade
utvecklade
enkla
Du kan föra...underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
utvecklade och väl
utvecklade och relativt väl
enkla och till viss del
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: