Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5 HT18

Skapad 2018-08-09 10:50 i Dalhemsskolan Helsingborg
Terminsplanering, syfte, kopplingar till läroplanen och vad som bedöms.
Grundskola 5 Bild
Målet med bildämnet är att utveckla elevens förmåga att: * kommunicera med bilder för att uttrycka budskap * skapa bilder i olika tekniker och material * undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder * analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Innehåll

Syftet med bildundervisningen

Syftet med bild är att du ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Bildämnet skall också utveckla kunskaper om hur man framställer bilder med olika metoder, material och uttrycksformer genom att uppmuntra egna initiativ och ett undersökande och problemlösande arbetssätt.

 

Vi ska arbeta med:

- Temabaserad konst till matsalen

- Konsthistoria

- Perspektiv

- Collage 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna bland annat arbeta praktiskt samt ha genomgångar. Även individuell undervisning ges. Du kommer att få handledning och feedback som hjälper dig att formulera och undersöka dina egna tankar och funderingar.

Bedömning

Hur du skapar och komponerar dina bilder och hur du får fram budskapet

Hur du använder dig av tekniker och material samt hur du prövar hur de kan användas för att få olika uttryck

Hur du kan prata om bilder och verk

Hur du presenterar dina bilder 

Hur du får ditt arbete att gå framåt

 

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång samt under presentationer och diskussioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
BILD åk 5

På väg att uppnå kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunicera med bilder
 • Bl
Eleven kan med hjälp framställa berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk utifrån egna erfarenheter, upplevelser och åsikter
Eleven kan framställa berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk utifrån egna erfarenheter, upplevelser och åsikter.
Eleven kan framställa berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk utifrån egna erfarenheter, upplevelser och åsikter.
Hantera tekniker, verktyg och material
 • Bl
Eleven kan på ett enkelt sätt/med handledning använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Eleven kan på ett fungerande sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Eleven kan på ett fungerande, varierat och idérikt sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Eleven kan på ett enkelt sätt/med handledning kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Eleven kan på ett fungerande sätt kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Eleven kan på ett fungerande, varierat och idérikt sätt kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Från idé till slutprodukt
 • Bl
Eleven kan med stöd utveckla och formulera idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Eleven kan delvis med stöd utveckla och formulera egna idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Eleven kan självständigt utveckla och formulera egna idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Eleven kan med stöd presentera sina bilder.
Eleven kan delvis med stöd presentera sina bilder.
Eleven kan självständigt presentera sina bilder.
Eleven kan med stöd ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan självständigt ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan självständigt ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Bildanalys
 • Bl
Eleven kan med stöd tolka bilder och beskriver med hjälp uttryck, innehåll och funktion.
Eleven kan delvis med stöd tolka bilder och beskriver med viss användning av ord och begrepp inom bildområdet uttryck, innehåll och funktion.
Eleven kan självständigt tolka bilder och beskriver med god användning av ord och begrepp inom bildområdet uttryck, innehåll och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: