Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2018-08-09 13:27 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 – 9 Svenska
Under detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om Sveriges officiella minoritetsspråk.

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om Sveriges officiella minoritetsspråk och dess status i det svenska samhället. 

 

Målet med undervisningen:

  • Få kunskaper om de officiella minoritetsspråken i Sverige. 
  • Lära dig om det svenska språkets historia och våra grannspråk. 

 

Under arbetsområdet kommer du att arbeta med: 

  • Förbereda och genomföra en muntlig redovisning för några klasskamrater.

Lycka till!

 

Uppgifter

Matriser

Sv
Minoritetsspråk

Skriva debattartikel

Kunskapskravet för E på lättare svenska enligt HEJA: Du kan skriva olika typer av texter med ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Kunskapskravet för E är ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriva text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Användning av källor

Kunskapskravet för E på lättare svenska enligt HEJA: Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.
Kunskapskravet för E är ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Muntlig framställan av grupparbete

Kunskapskravet för E på lättare svenska enligt HEJA: Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Kunskapskravet för E är ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Samhällskunskap

Kunskapskravet för E på lättare svenska enligt HEJA: Du kan beskriva de nationella minoriteterna i Sverige och vilka rättigheter de har.
Kunskapskravet för E är ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Minoriteters särställning & rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: