Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 7, HT 2018

Skapad 2018-08-09 13:39 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Bild
Målet med bildämnet är att utveckla elevens förmåga att: * kommunicera med bilder för att uttrycka budskap * skapa bilder i olika tekniker och material * undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder * analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Innehåll

Syftet med bildundervisningen

Syftet med bild är att du ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Bildämnet skall också utveckla kunskaper om hur man framställer bilder med olika metoder, material och uttrycksformer genom att uppmuntra egna initiativ och ett undersökande och problemlösande arbetssätt.

 

Vi ska arbeta med:

- Parafraser (egen version på befintligt verk) och konsthistoria

- Rutförstoringar, tekniker och gråskalor

 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna bland annat arbeta praktiskt samt ha genomgångar. Även individuell undervisning ges. Du kommer att få handledning och feedback som hjälper dig att formulera och undersöka dina egna tankar och funderingar.

Bedömning

Hur du skapar och komponerar dina bilder och verk, samt hur du får fram olika budskap och uttryck

Hur du använder dig av tekniker och material och verktyg

Hur du kan prata om bilder och verk

Hur du använder ord och begrepp som hör till bildämnet

Hur du utvecklar idéer och använder olika källor som inspiration till egna arbeten

Hur du får ditt arbete att gå framåt

Hur du presenterar dina bilder och ger omdömen om din arbetsprocess

 

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång samt under presentationer och diskussioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild åk 7-9

På väg att nå E
->E
->C
->A
Skapa bilder
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydliga på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budkapet tydligt på ett mycket brasätt.
Teknik och material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt. Du prövar på ett ganska bra sätt hur de kan användas tillammans för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt. Du prövar på ett bra sätt hur de kan användas tillammans för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och mycket bra sätt med många idéer. Du prövar på ett mycket bra sätt hur de kan användas tillammans för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Komposition
Du kan sätta ihop former och färger och bildkompositioner på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop former och färger och bildkompositioner på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop former och färger och bildkompositioner på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Idéutveckling
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andar idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andar idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andar idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Utveckla arbetet
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som göra att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Presentation
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Reflektion och arbetsprocess
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt i ditt arbete.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt i ditt arbete.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt i ditt arbete.
Analys
Du kan förstå bilder och andra verk från förr och nu. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden. Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett enkelt sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett ganska bra sätt.
Du kan förstå bilder och andra verk från förr och nu. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden. Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett bra sätt.
Du kan förstå bilder och andra verk från förr och nu. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden. Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: