Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A kapitel 1

Skapad 2018-08-09 13:41 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att jobba med kapitel 1 som berör taluppfattning, addition och subtraktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2A kapitel 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag förstår begrepp
Addition Differens Term Minustecken Summa Ental Tiotal Plustecken Subtraktion tal
Jag kan med hjälp av vuxen förstå några begrepp.
Jag kan förstå de flesta begrepp.
Jag kan förstå, förklara och använda mig av begreppen.
Addition och subtraktion 0-20
Jag kan räkna med tiotalsövergång med hjälp av konkret material.
Jag kan räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång.
Jag kan räkna addition och subtraktion med flera termer.
Talen 0-100
Jag kan bilda tal av ental och tiotal.
Jag kan storleksordna och jämföra tal och använder =, >, <.
Jag kan skriva tal som saknas i en hundratavla.
Addition, utan tiotalsövergång talområde 0-100
Jag kan med stöd addera ental.
Jag kan med stöd addera ental och tiotal.
Jag kan addera ental och tiotal.
Subtraktion, utan tiotalsövergång talområde 0-100
Jag kan med stöd subtrahera ental.
Jag kan med stöd subtrahera ental och tiotal.
Jag kan subtrahera ental och tiotal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: