Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolan

Skapad 2018-08-09 14:18 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta kring frågorna: -Varför går vi i skolan? -vem bestämmer i skolan? -Hur ska alla trivas och må bra?

Innehåll

Syfte:

Ge eleverna information, kunskap och reflektion kring deras vardag i skolan. 

 

Centralt innehåll:

-Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. 

-Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs. 

-Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. 

-Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

SO
I skolan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsfunktioner
Jag kan med stöd från vuxen berätta om skola, sjukvård och räddningstjänst.
Jag kan berätta om skola, sjukvård och räddningstjänst.
Jag kan utförligt berätta om skola, sjukvård och räddningstjänst.
Möten
Jag kan med stöd av vuxen redogöra för hur man genomför ett klassråd.
Jag vet hur exempelvis ett klassråd genomförs.
Jag vet hur exempelvis ett klassråd genomförs och kan resonera kring dess funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: