Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets och area

Skapad 2018-08-09 19:06 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Tal och mönster
Grundskola 6 Matematik
Vi börjar åk 6 med att lära oss mer om omkrets, area och vinklar.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om att:

 • jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt.
 • beskriva och konstruera symmetri
 • uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva
 • uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar.
 • förklara samband omkrets-area och metoder för beräkningar.
 • använda strategier för problemlösning.

Så här kommer vi arbeta:

 • praktiska aktiviteter i par/grupp
 • problemlösning enligt  EPA modellen.
 • räkna uppgifter i Prima formula
 • gruppledtrådar
 • lärarledda genomgångar
 • delge varandra hur vi löst problem
 • kontinuerligt utvärdera vad vi lärt oss - detta kan se skriftligt eller verbalt
 • arbeta med utmaningar
 • digitala övningar för att befästa kunskapen..
 • ha läxor kring det vi precis arbetat med i skolan.
 • elevrättning av läxorna 

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • deltar aktivt i aktiviteterna
 • gör mina läxor.
 • berättar för dina klasskamrater hur du/ni löst ett problem eller utfört en aktivitet
 • vi gör en diagnos av arbetsområdet - efter den får du antingen jobba med spår 1 eller spår 2
 • i slutet av kapitlet har vi ett matematikprov där du visar vad du kommer ihåg av det du lärt dig när vi arbetat med under kapitlet.
 • sätter ord på det du lärt dig både skriftligt och muntligt dvs använder matematiska begrepp i rätt sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: