Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TILLSAMMANS åk 5 ht-18

Skapad 2018-08-09 20:22 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Religionskunskap Samhällskunskap

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga
- att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser (sh)
- att reflektera över hur individer o samhällen formas och samverkar (sh)
- att undersöka och värdera information (sh)
- att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar (re)

Innehåll
Vi ska arbeta med

- hur lagar och regler hjälper oss att fungera tillsammans,
- hur Sverige styrs, politiska partier och val
- hur demokratiska beslut fattas och betona alla människors lika värde 
- några etiska begrepp, t ex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet

Genomförande

Vi ska lyssna, samtala, läsa, sammanfatta och föra anteckningar.
Vi går igenom skolans likabehandlingsplan och ordningsregler. Vi ska titta på de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi ska se filmsnuttar som berättar om hur Sverige styrs. Vi ska titta på Lilla Aktuellt program om valet.. Vi ska att tala om medier.

Ordkunskap: regel, lag, rättighet, skyldighet, demokrati, representativ demokrati, direkt demokrati, diktatur, häleri, riksdag, regering, monarki, republik, politik, statsskick, president, monark, politiskt parti, grundlag, regeringsform, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsförordningen, successionsordningen, majoritet, minoritet, stifta lagar, straffmyndig, försvarsadvokat, rättegång, åklagare, åtala, begå brott, juridik, ett rättssäkert samhälle, skyldighet, domare, nämndemän, socialsekreterare, likabehandlingsplan, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, FN + ord som dyker upp under arbetets gång
Tid vecka 34 - 37

Redovisning

Du ska delta i samtal och lämna in din SO skrivbok. Du kommer att få ordkunskapsförhör och skrivuppgifter.

Elevinflytande

Det som kommer upp vid samtal och i små skrivuppgifter kommer  att påverka det fortsatta arbetet.

Matriser

Re Sh
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne samhällskunskap
Förmågan att undersöka strukturer i samhället
  • Sh  A 6
  • Sh  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Ämne samhällskunskap
Förmågan att rätt använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ämne: samhällskunskap
Förmågan att påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Ämne Samhällskunskap
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Ämne: religionskunskap
Moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: