Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP ryska modersmål Åk 1

Skapad 2018-08-10 08:18 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 1 Modersmål
LPP: Modersmål, ryska Arbetsområde: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, berätta. år 1 (1-3) Tid: 2 terminer; höst/vår

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska:

  • Syfta till att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål.
  • Ge kunskaper om modersmålets uppbyggnad.
  • Stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.
  • Utveckla elevernas kulturella identitet.

Centralt innehåll:

·     Läs riktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

·     Muntlig berättande.

·     Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

·     Rim och ramsor.

·     Korta berättande texter, sagor.

·     Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

·     Traditioner och högtider i jämförelse med svenska traditioner.

·     Lekar och musik både från Ryssland och Sverige.

  

Konkretisering av mål:

Eleven ska:

·   kunna läsa och uttala ryska bokstäver

·   kunna skilja mellan vokaler och konsonanter

·   kunna betoning

·   kunna skriva och läsa enkla en- och två stavelseord, kunna matcha bilder och ord

·   kunna återberätta korta texter

·   läsa och lyssna rim och ramsor

·   kunna genom att återberätta texter uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter

·   kunna ryska flaggan, geografiska områden och viktiga högtiderna.

Arbetsformer:

  • Eleven ska läsa en bok, arbeta i sitt övningshäfte och i en skrivbok.
  • Eleven ska få en skriftlig och en muntlig uppgift varje vecka.
  • Eleven ska läsa högt i klassen och kunna svara på frågorna samt lära sig att ställa frågorna till sina klasskamrater.

 

Materiel – IKT verktyg –

Om det finns möjlighet använder man Smart-bord, IPad eller andra IKT verktyg under lektioner för att stödja inlärnings process på ett roligare sätt.

 

Bedömning:

·   Elevens kunskaper i alfabetet ska bedömas.

·   Elevens ordförråd ska bedömas.

·   Elevens förmåga att förstå texter både när de läser själva och lyssnar ska bedömas

·   Elevens förmåga att börja skriva genom att använda enkla stavnings- och grammatiska regler.

Dokumentation:

·     Elevernas skriftliga arbete

·     Enkla tester som görs på ett lekande sätt

·     Bilder

·     Inspelning av enkla samtal med klasskamrater

Matriser

Ml
Modersmål åk 1 uppdat. 25 okt 12

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du berättar om dig själv, din familj, en händelse och dina intressen
Du återberättar en händelse
Du återberättar en händelse med rätt tidsföljd
Du följer en enkel instruktion och utför den
Du deltar i ett samtal
Du deltar aktivt i en enkel diskussion
Du kan berätta om en bild
Du lyssnar och förstår när andra berättar om elevnära ämnen
Du lyssnar och förstår när andra berättar och kan återberätta det huvudsakliga innehållet
Du skriver några bokstäver/tecken och siffror
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver korta och enkla texter
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du vet i vilka situationer du ska använda modersmålet
Du börjar använda modersmålet spontant
Du använder modersmålet spontant
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Dina fraser består oftast av två till tre ord
Du använder korta fraser som består av de väsentligaste ordklasserna (substantiv, verb, osv.)
Du utvecklar dina meningar och kan i viss mån uttrycka dåtid, nutid och framtid
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan ljuda bokstäver
Du läser ord och enkla fraser
Du läser enklare texter
Du känner igen några bokstäver/tecken och siffror
Du läser de vanligaste bokstavskombinationerna/tecken och några ord
Du kan räkna siffror till 100
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du känner till vissa traditioner och högtider
Du berättar om en helg eller en tradition
Du talar om traditioner och högtider
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: