Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska citat HT 2018

Skapad 2018-08-10 08:54 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi inleder läsåret med att med hjälp av engelska citat arbeta för ett positivt förhållningssätt.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:
        - läsa, förstå och tolka engelsk text
        - använda olika strategier för att förstå texten. 
        - använda olika strategier för att kunna kommunicera muntligt. 

Målet med uppgiften är att kunna:

- Läsa citat på engelska, tolka den för att förstå innehållet.

- Analysera innehållet för att bearbeta och diskutera.

- Använda olika strategier för att förstå och kommunicera.

- Formulera och uttrycka dig på engelska.

 

 

Det här ska vi göra:

 Vi kommer att arbeta med några engelska citat på olika sätt t.ex. öva uttal och intonation, ta ut svåra ord, samtala om innehåll och budskap. Vi kommer sedan i par med en klasskompis skriva ned er tolkning av citaten och ge konkreta exempel från detta i vardagen. Citaten färgläggs och sätts tillsammans med tolkningen upp på väggen. Vi kommer också att göra bildmanus kring de konkreta exemplen, och varje par spelar in en kort film/scen till sitt citat som sedan sätts ihop till en film. 

Bedömning 

Du ska kunna: 

- läsa citaten på engelska (med mer eller mindre stöd av en vuxen)
- använda dig av olika strategier för att förstå (titta på bilder, plocka ut nyckelord, lyssna på sammanhanget, koppla till liknande ord, använda olika översättningsverktyg)
- visa din förståelse genom att tolka innehållet och berätta om det på engelska.

Du visar dina kunskaper i de samtal vi har om citaten samt du i din redovisning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Engelska citat

E
C
A
Förstå skrift
Du kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: