Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4

Skapad 2018-08-10 12:57 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om musik ökar möjligheten att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Inledning

Genom undervisningen i ämnet musik skall eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • musicera tillsammans med andra.
 • lära sig hur man värmer upp sin röst.
 • lära sig hur man skyddar sin hörsel i musikaliska aktiviteter.
 • använda musik i dans, lek och rörelse.
 • skapa egen musik i grupp. lära sig en enklare melodi på keyboard.
 • utvecka sitt musikaliska språk.
 • skapa egen musik.
 • hålla en enkel rytm/slagverkstämma.
 • lära sig om olika instrumentgrupper.
 • lära sig om noter

 

 

Kopplingar till läroplan

Detta kommer vi att arbeta med

 • Röst- och hörselvård.
 • Instrumentfamiljerna.
 • Körsång.
 • Musikaliska begrepp, bland annat rytm, puls, tempo, vers och refräng.
 • Notnamn och notvärden.
 • Hålla enkalre rytmer/slagverksstämma.
 • Enklare melodispel.
 • Musikaliskt skapande.

Detta kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionerna. Ibland genom praktiskt utförande och ibland på en mer teoretisk grund.

 • Din förmåga och entusiasm att sjunga i grupp.
 • Dina kunskaper om hur du tar hand om din röst.
 • Din förmåga att lära dig musikord, musikaliska begrepp och skriva en del noter.
 • Din förmåga att hålla en enkel rytm tillsammans med gruppen.
 • Dina kunskaper om instrumentfamiljerna.
 • Dina kunskaper om hur du skyddar din hörsel vid olika musikaliska aktiviteter.
 • Din förmåga att spela en enklare melodi på keyboard.
 • Din förmåga att tillägna dig nya musikaliska kunskaper
 • Din förmåga att bidra till musikaliskt skapande i grupp.
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: