Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mindfulness Äventyrarna

Skapad 2018-08-10 13:31 i Sagoslottet förskola Kungälv
Förskola
För att sänka ljudnivån inomhus och hjälpa barnen komma ner i varv på förskolan kommer vi under hösten att arbeta med mindfulness som verktyg för att skapa vilsamma stunder tillsammans.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnens intressen och kunskaper

Vi upplever att barnen har lätt för att varva upp och bli högljudda. behöver verktyg f

SYFTE

Pedagogens syfte

Ge barnen vertyg ör att sänka ljudnivån, komma ner i varv och hitta vila i vardagen för att på sikt minska risken för stress och låta barnen uppleva att vara här och nu.

METOD

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen? Vi pratar med barnen om hur vi upplever det, höga ljud och aktivitetsnivå, samt frågar hur de upplever framför allt inneleken på förskolan. För att sedan presentera vårt förslag till lösning.
Hur och när gör vi detta? På en samling under uppstarts veckorna.
Vilka ska vara med? Alla barn och pedagoger i gruppen Äventyrarna.
Ansvarsfördelning för personalen? Anna och Emelie planerar och genomför tillsammans.
Hur och när får barnen inflytande i temat? I uppstarten genom att få berätta hur de känner det och kontinuerligt eftersom vi reflekterar veckovis tillsammans med barnen.
Hur motverkar vi traditionella könsmönster genom temat? 

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi? Fotografier, Film, reflektionsprotokoll tillsammans med barnen
Vad dokumenterar vi? Före, under och efter. Hur var det, hur blev det och hur är det.
Hur ger vi tillbaka dokumentationen till barnen? Veckovis reflektion tillsammans i gruppen. Vi visar filmer och bilder och skriver ner barnens reflektioner. VIss dokumentation finns i Unikum och annan på lärväggar på förskolan.

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg.

När ska vi utvärdera och hur? Kontinuerligt så länge vi känner att behovet och intresset finns. Både i pedagoggruppen och tillsammans med barnen.
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: