Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering matematik åk 9 Svaleboskolan

Skapad 2018-08-10 13:35 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Här kan du läsa om innehållet i matematikundervisningen i höst.

Innehåll

Innehåll: 
Kapitel 1: Bråk & Algebra

De fyra räknesätten med bråk 
Att skriva algebraiska uttryck
Ekvationer och ekvationslösning som metod i problemlösning

Kapitel 2: Samband & Förändring

Linjära funktioner
Räta linjens funktion
Procent
Upprepad procentuell förändring

Kapitel 3: Geometri

Symmetri
Likformighet
Skala
Pythagoras sats

Arbetssätt: 

Lyssna och anteckna under genomgångar, räkna i matteboken, problemlösning i grupp/par, diskussioner i grupp eller i helklass, spel, förklarande filmer.

 

Bedömning: 

Bedömning kommer ske kontinuerligt genom framförallt prov men också vid problemlösning i grupp, vid diskussioner och när man räknar själv på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: