Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i matematik åk 8 ht18

Skapad 2018-08-10 13:37 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Här kan ni se vilka arbetsområden vi kommer arbeta med i höst.

Innehåll

Arbetsområden/innehåll: 

Tal: Negativa tal, potenser, kvadratrötter och prefix

Algebra: Mönster och formler, ekvationer, problemlösning

Geometri: cirkelns omkrets och area, volymberäkningar

 

Arbetssätt: 

Lyssna och anteckna under genomgångar, räkna i matteboken, problemlösning i grupp/par, diskussioner i grupp eller i helklass, spel, förklarande filmer.

 

Bedömning: 

Bedömning kommer ske kontinuerligt genom framförallt prov men också vid problemlösning i grupp, vid diskussioner och när man räknar själv på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: