Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall för Ugglan och Kastellegårdens förskoleenhet

Skapad 2018-08-10 14:37 i Kastellegården förskola Kungälv
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Beskriv temat/fokusområdet kort och övergripande

Innehåll

Tänk på att lägga till läroplansmål (längst ner på sidan) 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: