Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning

Skapad 2018-08-10 15:07 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
En härlig ny mattetermin startar med att repetera våra fyra räknesätt, både huvudräkning och skriftlig räkning med uppställningar. Det är viktigt att du behärskar både multiplikationstabellerna och divisionstabellerna så att du kan använda din energi till att lösa "problemet" istället för till att räkna. Vi kommer också arbeta med tal som är mindre än en hel, de vi skriver i decimalform.

Innehåll

Tal & Räkning - Arbetsområde i matematik vecka 33- 39 - åk.5

En härlig ny mattetermin startar med att repetera våra fyra räknesätt, både huvudräkning och skriftlig räkning med uppställningar. Det är viktigt att du behärskar både multiplikationstabellerna och divisionstabellerna så att du kan använda din energi till att lösa "problemet" istället för till att räkna. Vi kommer också arbeta med tal som är mindre än en hel, de vi skriver i decimalform.

För att underhålla och utveckla vårt kreativa och logiska tänk och träna oss på att systematisera och strukturera arbetar vi under hela perioden även med problemlösning.

När du arbetar med denna planering kommer till att repetera och lära dig mer om:

- Metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med papper och penna.

- Välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.

- Se samband mellan tal i bråkform och i decimalform.

- Tolka tallinjer med tal i decimalform.

- Läsa och uttrycka tal i decimalform.

- Förstå och kunna använda dig av dessa begrepp:

Term, Summa, Differens, Faktor, Produkt, Täljare, Nämnare, Kvot, Förkortning, Bråkform, Decimalform

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
    Ma  4-6
  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: