Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift - Berättande text

Skapad 2018-08-10 22:31 i Munkedalsskolan Munkedal
Bedömarträning - svenska och svenska som andraspråk årskurs 6. Skolverket
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Skrivuppgift - Berättande text (Skolverket). Magiska dörren utifrån instruktioner till vardera kapitel.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

"Titta på bilden och fundera över vad du ser. Vad händer på bilden? Vem är personen som springer? Vad har hänt innan? Vad kan hända efteråt? Skriv sedan din berättelse till bilden.

Din text kan bli en del i en utställning i skolan där bilden visas upp tillsammans med din berättelse.

Sätt valfri rubrik på texten.

Tänk på att:

 • Det ska gå att förstå hur bilden och texten hör ihop.
 • Du sa skriva en berättelse med tydlig handling. Berättelsen ska ha en genomtänkt inledning och avslutning.
 • Du ska använda dig av skiljetecken på rätt sätt.
 • Läs igenom din text innan du lämnar in den."

(Uppgiften finns på Skolverkets hemsida - Bedömarträning svenska och svenska som andraspråk inför äp årskurs 6 2013.)

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömninsmatris för berättande text

Insats krävs
1
2
3
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
eleven följer instruktionen texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
eleven följer instruktionen texten fungerar relativt väl som en berättelse.
eleven följer instruktionen texten fungerar väl som en berättelse.
INNEHÅLL
begripligt innehåll enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
relativt tydligt innehåll utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
tydligt innehåll välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur
relativt väl fungerande struktur
väl fungerande struktur
SPRÅK
viss språklig variation grundläggande regler för ... språkriktighet används med viss säkerhet
förhållandevis god språklig variation grundläggande regler för ... språkriktighet används med relativt god säkerhet
god språklig variation grundläggande regler för ... språkriktighet används med god säkerhet
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet
HELHETSBEDÖMNING
Eleven har skrivit en berättelse som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en berättelse som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler.
Eleven har skrivit en berättelse som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: