Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träning mot nya mål HT-18

Skapad 2018-08-13 11:45 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Nu ska du få jobba mot nya mål utifrån ett individuellt uppsatt träningsmål. Du ska välja ut en övning som du sedan ska försöka utveckla och bli bättre i. Under perioden så skriver du fortlöpande träningsdagbok och efter avslutat arbetsmoment så lämnar du in en reflektion kring din träning.

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är följande:

 • Utveckla er kunskap kring träning och dess effekter på kroppen.
 • Skriva träningsdagbok: Hur mycket tränar du? Vad är det för träning och hur upplever du träningen?
 • Utveckla er förmåga att utvärdera och reflektera kring din egen träning.

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedömda utefter:

 • Din kunskap gällande träning.
 • Din förmåga att utvärdera och reflektera kring träning.

Arbetssätt

Du ska börja med att sätta upp ett individuellt uppsatt mål. Ett mål som är kopplat till styrka eller kondition. Det kan vara att utveckla din förmåga att utföra så många chins, armhävningar som möjligt under en viss tid. eller fokuserar på du på tex löpning. Välj en lämplig sträcka ex 3 km, träna din kondition och spring sedan sträckan igen efter träningsperioden. 

Inled träningsperioden med att göra ett förtest = se hur många repetitioner du kan göra i rad eller tiden på din löpning innan då påbörjar träningsperioden. 

Under minst fyra veckor arbetar du sedan med att försöka utveckla din förmåga kopplat till ditt uppsatta mål.

Under den aktuella perioden så skriver du fortlöpande träningsdagbok där du skriver ner all form av fysisk aktivitet som du utför. Detta kan vara alltifrån promenader, styrketräning, cykling, löpning mm.

Efter varje aktivitet så skriver du en kortare kommentar där du besvarar på följande frågor:

 1. Vad var det för träning du genomförde?
 2. Hur länge tränade du?
 3. Vad har du ätit under dagen
 4. Hur upplevde du träningen (utifrån borgskalan, se vänster) ?

 

Träningsperioden avslutas att du gör ett nytt test där du ser hur många repetitioner du kan göra i rad nu när du tränat under fyra veckor.

 

Avslutande reflektionsfrågor

1.Vad kan du ha för nytta av att skriva en träningsdagbok? Vad kan elitidrottare ha för nytta av den? Hur kan en vanlig motionär använda den?

2.Hur upplevde du träningsperioden? Vilken effekt har du fått av dina olika aktiviteter? Fanns det aktiviteter som var roligare än andra och som du vill hålla på mer med?

3.Motionerar/tränar du tillräckligt för att må bra? ? Skall du träna mer/mindre nästa träningsperiod? Hur mycket bör du röra på dig för att må bra?

4.Vad är hälsa för dig? Vad är viktigt för att du skall uppnå en god hälsa?

5.Varför är regelbunden fysisk aktivitet viktigt för hälsan? Vilka positiva effekter får du av motion?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Mot nya mål

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utvärdering och reflektion
Du kan utvärdera och reflektera kring fysisk aktivitet/träning genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utvärdera och reflektera kring fysisk aktivitet/träning genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utvärdera och reflektera kring fysisk aktivitet/träning genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Deltagande
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: