👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anatomi, fysiologi och näringsupptag

Skapad 2018-08-13 15:06 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Biologi – naturbruk
I kursen Djurens biologi kommer vi att läsa om djurens anatomi, allt från insekter, fiskar och däggdjur. Fysiologi går hand i hand med anatomin och beskriver kroppens funktion. I avsnittet om näringsupptag går vi bland annat igenom vad som händer med olika födoämnen i kroppen. Var bryts tillexempel fett ner och hur tar kroppen upp det? Vi kommer att dissekera olika djurarter och titta på olika typer av vävnader och organ.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurcellens byggnad och livsprocesser.
  Big  -
 • Djurens byggnad innefattande hudens, skelettets och muskulaturens uppbyggnad, nervsystemet med sinnesorganen, hjärt-kärlsystemet, matsmältningsapparaten samt fortplantningsorganen.
  Big  -
 • Livsprocesser innefattande andning, fodersmältning, energiomvandling, näringsbehov, blodcirkulation, temperaturkontroll och reproduktionsbiologi samt djurens rörelse.
  Big  -
 • Samband mellan evolutionen och djurens funktionella byggnad och livsprocesser.
  Big  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning. I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven utförligt och nyanserat för djurens anatomi och fysiologi.
  Big  A
 • Eleven redogör utförligt för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning. I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven utförligt för djurens anatomi och fysiologi.
  Big  C
 • Eleven redogör översiktligt för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning. I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven översiktligt för djurens anatomi och fysiologi.
  Big  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med säkerhet information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet begrepp, teorier och modeller.
  Big  A
 • Eleven redogör utförligt för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med viss säkerhet information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och modeller.
  Big  C
 • Eleven redogör översiktligt för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med viss säkerhet information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och modeller.
  Big  E

Matriser

Big
Anatomi, fysiologi och näringsupptag

F
E
C
A
I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven _____ för djurens anatomi och fysiologi.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven redogör ____ för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven redogör _____ för biologins betydelse inom naturbruket
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
samt söker _____ information om djur.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven ____ begrepp, teorier och modeller.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet