Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 9, v 33-43 HT 18, Språkhistoria

Skapad 2018-08-13 15:33 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Terminen inleds med att vi lär oss om det svenska språkets historia. Syftet är att att man genom att veta mer om språkets ursprung får mer förståelse för likheter och skillnader mellan svenskan och andra språk.

Innehåll

Syfte:

- att du kan resonera om svenska språkets historia, ursprung och särdrag

- att du kan jämföra med våra grannspråk och se likheter och skillnader

-att du förstår hur språket ändrar sig

 

Hur vi jobbar:

Terminen inleds med att vi lär oss om det svenska språkets historia. Syftet är att att man genom att veta mer om språkets ursprung får mer förståelse för likheter och skillnader mellan svenskan och andra språk.


Vårt material är Svenska 7-9 samt andra bilder och filmer som förstärker bokens budskap. Vi går igenom dessa sidor på lektionstid och ni skriver sedan sammanfattande anteckningar för hand. Dessa anteckningar får ni ta med er vid provtillfället, som är en tillämpning av det vi gått igenom.
Ni kommer att få olika ord och ska sedan resonera om deras ursprung och ge "bevis" för era hypoteser; t ex mjölk, ängel, köpman, fåtölj, tejp. För att klara av detta måste man kunna använda sig av vissa begrepp som:

 • språkfamiljer/språkträd/ språkstam/ språkgren
 • arvord & lånord
 • indoeuropeiska språk
 • (ur)germanska språk
 • (ur)nordiska språk, Norden, Skandinavien
 • runsvenska, runor/ runskrift
 • fornsvenska/medeltidssvenska, latin, kristendom,  landskapslagar, Hansan
 • äldre nysvenska, Gustav Vasa, protestantism, tryckpressar
 • yngre nysvenska, upplysningen, Frankrike, nationalism
 • nusvenska, stavningsreform


Vi kommer att titta lite närmre på likheter och skillnader mellan de nordiska språken och dessa kunskaper testas även de vid provet.

Elever som har SvA  får ett lite annorlunda prov. De skriver en kort resonerande text där de resonerar om två frågor om språkhistoria samt en fråga där de jämför sitt modersmål med svenska språket.

  

Bedömning:

Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: