Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Normer och värden, Lille Skutt läsåret 18/19

Skapad 2018-08-13 15:59 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har gruppen?

Innehåll

Nuläge

Vi är en ny grupp med nya barn samt nya pedagoger. Vi har inte ännu hunnit lära känna barnen ännu samt känna av gruppdynamiken. Vi har en barngrupp om 10 barn men under september kommer vi att skola in 4 barn till. Barnen i gruppen är födda mellan 2017 och 2014.

Vi observerar just nu gruppen och deras behov.

Mål

- barnen ska ha en förståelse för allas lika värde

- visa hänsyn och respektera varandra samt sig själva

- att våga uttrycka sina tankar och åsikter

- att inte göra skillnad på kön

- att barnen använder samt respekterar stopptecknet

- se varandras positiva sidor och tillgångar

- att barnen lyssnar på samt hjälper varandra

Syfte

Barnen ska utveckla sin självständighet samt tillit till sin egen förmåga.

Se olikheter som en tillgång.

Barnen ska få grundläggande sociala kunskaper som är en förutsättning för delaktighet i samhället.

Genomförande

- vi arbetar med likabehandlingsplanen

- arbeta med teman på böcker

- följa barnens intressen

- dramatiseringar från oss vuxna

- att vi vuxna föregår med gott exempel

Alla barnen delar utefter sin egna förmåga och sina förutsättningar.

Vi kommer att arbeta med detta under läsåret.

Dokumentation under lärprocessen

Dokumentation sker via bl.a. unikum, foto, film, observationer via OneNote. Alla i arbetslaget har ansvar för dokumentation.

Ansvar

Alla i arbetslaget.

Uppföljning

Under arbetslagsplanering på måndagar, enskild planering, samt under utvärderingsdagen den 26 november.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: