Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjden de första åren. Svensgårdsskolan åk 4

Skapad 2018-08-13 16:21 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Allmän slöjdplanering för underlag till pp i åk 3-5
Grundskola 4 Slöjd
På slöjden ska vi lära oss: ¤ skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker ¤ välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön, och till målet med slöjdarbetet ¤ analysera och värdera ditt arbete och resultat med hjälp av uttryck från slöjden ¤ tolka vad slöjdföremål kan berätta

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner.

Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.

Du kan hjälpa till att göra en idé bättre när du ser exempel i slöjden.

Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.

Du kan berätta om hur du har arbetat i slöjden med och utan digitala teknik.

Du kan berätta om hur färg, form och material påverkar hur en sak ser ut. 

 

 

ARBETSGÅNG

Vi repeterar vad som gäller i salen, rutiner, namnen på de vanligaste redskapen och hur de används.

Vi kommer att lära oss de nya symaskinernas enklaste funktioner. Vi lär oss styra och sy i linjer. 

Vi syr Kramisar i mjuka tyger efter mönster. I slutet av lektionen skriver vi i en digital dagbok gemensamt på storbilden om hur vi arbetat, vilka material, redskap och vilka tekniker vi jobbat med. Vi funderar också på hur vår egen arbetsinsats påverkar resultatet. Vi lägger in foto i vårt dokument.

Vi jobbar med grunderna i garntekniken virkning. Vi repeterar fingervirkning samt lär oss tillverka garnbollar.

Vi ska arbeta med slöjdarbeten som anknyter till arbetsområden som eleverna arbetar med på so, tex vår historia. Då jobbar vi med tovning och stenålderssnodd samt enkel bildvävnad.

 

BEDÖMNING

I slöjdämnet jobbar vi i de lägre åren mot kunskapskraven som finns i åk 6 men på en lägre nivå. Vi tränar redan från start våra förmågor för att kunna nå betyg i åk 6. För att nå betyget E i åk 6 ska man ha uppfyllt följande:

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: