Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Kristallen ht18

Skapad 2018-08-13 16:49 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Planerade insatser

Tema Babblarna 

Under fokusområdet kommer vi introducera Babblarna. Genom Babblarna tror vi att barnen på ett naturligt sätt och genom lek kan öva på att sätta sig in i andras situation. I arbetet kommer vi samtala om hur Babblarna kan känna och vad vi kan göra för dem. Varje Babblare har en egenskap som genomsyrar vår läroplan. Vi introducerar en Babblare åt gången och lär känna den Babblarens egenskap. Genom detta kommer vi att använda tecken som stöd i vårt arbete.  

Stormöten

Vi kommer ha stormöte varje dag där vi träffas hela Kristallen. Vårt syfte med stormötet är att barnen får öva på att ta hänsyn till varandra. Vi kommer använda en sak som barnen kommer få hålla i för att visualisera att det är deras tur att prata i mötet. I stormötet hälsar vi alla välkomna och förbereder gruppen inför förmiddagens planerade aktiviteter med hjälp av valtavlan.

Vardagssituationer

I de dagliga rutinerna barnen stöter på under en dag på förskolan kommer vi uppmuntra dem till att hjälpa varandra och vara förebilder för varandra. Vi kommer hjälpa barnen att kunna sätta ord på alla deras känslor och hjälpa dem att förstå sina känslor.

 

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

 • Hjälpa genom att hämta en vuxen när någon behöver hjälp

 • Klappa/trösta en kompis som är ledsen

 • Våga visa eller berätta hur de känner

Metodval

Dokumentation både genom bild och text.

 

Nyckelbegrepp

 • Kompis
 • Hjälpa
 • Samsas
 • Glad
 • Ledsen
 • Arg
 • Rädd

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..."

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: