👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig " Bom "

Skapad 2018-08-14 08:42 i Stavby skola Uppsala
Boken om mig själv
Grundskola 7 Svenska
Här får du skriva en bok som handlar om dig själv och ditt liv. Du kommer att få skriva om dåtid, nutid och framtid. Arbetet pågår från den 25 september och fram till den 4 december.

Innehåll

 

Det här ska vi göra:

 • skriva en bok med minst 10 kapitel.
 • kunna kombinera text och bild (olika typer av illustrationer)
 • kunna skriva en sammanhängande text med en början, mitten och ett slut
 • kunna skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken
 •  Detta görs på lektionstid, i möjligaste mån, men behöver eventuellt även arbetas med hemma. 
 • Kan skrivas på dator eller för hand. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Boken om mig

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften. Du beskriver enkelt, begripligt och läsaren kan förstå texten och dess syfte.
Innehållet framgår tydligt. Du beskriver mer varierat och texten står på egna ben.
Innehållet är tydligt. Du beskriver varierat och utvecklat. Texten står på egna ben och har ett tydligt budskap.
Disposition
Dina kapitel har en början, ett innehåll och ett slut.
Dina kapitel har en passande inledning, ett fylligt innehåll och en tydlig avslutning.
Dina kapitel är välplanerade, innehållsrika och dispositionen är avancerad.
Språk
Du använder enkla ord, beskrivningar och försöker göra egna formuleringar. Du visar viss variation i ditt ordval. Du blandar ibland skriftspråk och talspråk samt gör vissa stavfel.
Du gör utvecklade beskrivningar och egna formuleringar. Du visar variation i ditt ordval och använder specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord. Viss osäkerhet när det gäller stavning kan förekomma om du använder svårare ord.
Du gör välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar Du använder ett säkert och korrekt skriftspråk och stavning.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla, korta, men väl fungerande meningar.
Du försöker skriva längre meningar och variera meningsbyggnaden.
Du skriver med en säker och varierad meningsbyggnaden.