Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och naturen

Skapad 2018-08-14 10:16 i Tjärnaängskolan Borlänge
I detta arbetsområdet kommer du att lära dig mer om sopor och källsortering och om hur detta påverkar vår miljö.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)
Vad händer med våra sopor när vi slänger dem? Kan man slänga alla sopor på samma ställe? Är allt vi inte vill ha längre sopor? Hur kan vi hjälpa naturen att må bra?

Innehåll

Målet med arbetsområdet är :

Du ska:
- ha förståelse för begrepp som hållbar utveckling, återvinning och återanvändning.
- känna till några olika material,
- ha kunskap om varför och hur man ska sopsortera,
- ha förståelse för hur ditt sätt att vara och handla (göra) kan bidra (hjälpa) till en hållbar utveckling. Samt förstå grunden i växthuseffekten.

 

Så här arbetar vi

Läsa och arbeta med boken "Boken om SO" och skrivuppgifter.
Se filmer, delta i diskussioner och skriva texter kring hållbar utveckling.
Samtala kring hur vår sophantering påverkar miljön.

Vi besöker återvinningscentralen (Fågelmyra).

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Delta i samtal under lektionerna och att du visar förståelse i din faktatext  vad som händer på återvinningsstationen med våra sopor.
Veta hur man sorterar sopor.
Veta varför vi sorterar våra sopor.
Veta hur och till vad vi återvinner våra sopor.

 Skriftlig diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: