Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk7 vt18

Skapad 2018-08-14 11:02 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Historia
Ett arbetsområde om livet på medeltiden.

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur människor levde och viktiga händelsers orsaker och konsekvenser under medeltiden.

Innehåll

Ett arbetsområde om hur människor levde och viktiga händelser under medeltiden.

Genomförande

Vi kommer att se en film som utspelar sig under medeltiden. Utifrån den och läroboken ska vi resonera om hur livet var under medeltiden i Europa. Vi kommer också att arbeta med viktiga händelser, orsaker och konsekvenser under medeltiden.

Redovisning

Skriftliga resonemang om filmen och händelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Historia
Använda historia
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: