Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, tals användning samt algebra

Skapad 2018-08-14 11:05 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
På hur många sätt kan man arbeta med tal?

Innehåll

Begrepp i arbetsområdet  

Naturliga tal        Rationella tal      Decimal tal     Exponent               Prefix                       Mönster                Procent

Hela tal               Irrationella tal     Bas                 Tiopotens              Variabel                    Balans metoden   Proportion

Negativa tal         Reela tal             Potens          Grundpotensform   Algebraiska uttryck  Prövning               Enklaste form

 

Mål för området:

När du har arbetat med området ska du kunna:

hur vårt talsystem är uppbyggt

utföra beräkningar med negativa tal

utföra beräkningar med tal i potensform och grundpotensform

se samband med prefix och tiopotenser

egenskaper hos och användning av variabler

teckna och tolka uttryck i olika matematiska situationer

undersöka mönster i talföljder

förenkla uttryck

använda ekvationer för att lösa problem

värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

förklara och motivera utifrån dina kunskaper om de olika begreppen

 

Vi kommer arbeta med gemensamma genomgångar, enskilt arbete, gruppuppgift och provtillfälle.

 

 

Matriser

Ma
Halmstad Matematik kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: