Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska partier åk 6 HT18

Skapad 2018-08-14 11:19 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Ideologier och svenska partier.
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska
I september är det val i Sverige. Vem får rösta? Varför ska man rösta? Vad är ett politiskt parti? Vad tycker partierna i olika frågor? Detta blir ett fördjupningsarbete om Sveriges riksdagspartier inför valet den 9 september 2018.

Innehåll

Mål

 • Vad är en ideologi och vad är ett politiskt parti?
 • Varför är politiskt deltagande viktigt?
 • Hur kan du själv påverka beslut som rör din vardag?

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet kommer du att lära dig mer om:

 • De politiska ideologierna - hur de uppstod och hur de har utvecklats.
 • Dagens svenska politiska partier - ideologiskt ursprung och aktuella sakfrågor.
 • Dagsaktuella politiska frågor.
 • Politisk aktivitet som demokratisk rättighet.

Arbetssätt och redovisningsform

Under arbetsområdet kommer vi läsa, rita, diskutera och analysera olika politiska ideologier och deras utveckling. Vi ska lära oss förklara ideologiska utgångspunkter och partibudskap för varandra samt diskutera olika aktuella politiska frågor. Genom detta ska vi uppnå en ökad förståelse för samhällets strukturer och hur de kan påverka individer och grupper. Vi kommer även att göra ett fördjupningsarbete i grupp kring de olika partierna som sitter i riksdagen.

Visa din kunskap - Bedömning

 

 • Skriftligt fördjupningsarbete om partierna (enskilt, grupp)
 • Muntlig redovisning av era arbeten (enskilt, grupp)
 • diskussioner i klassrummet (grupp, enskilt)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh
Ideologier och politiska partier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer - Partier och Ideologier
Ha kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och beskriver samband inom denna struktur
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva ENKLA samband.
Du har GODA kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband.
Du har MYCKET GODA kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva KOMPLEXA samband.
Ord och begrepp
Använda ord och begrepp inom ämnet
Du använder ord och begrepp på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett VÄL fungerande sätt.
Samtal
Kunna delta i samtal genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntlig presentation
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: