Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosniska- Fsk

Skapad 2018-08-14 11:32 i Modersmålsskolan Helsingborg
Alla är vi barn i början. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.
Grundskola F Modersmål
Vi bevarar vårt språk genom att prakticera språket i olika samanhang och på olika sätt.! Vår mål är att kontinuerligt utveckla vårt språk genom att prata, läsa, lyssna, sjunga, skriva och kommunicera med varandra korrekt och kombinera vardag och skolspråk.

Innehåll

MODERSMÅL Bosniska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

 • SYFTE
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
 • formulera sig och komunicera i tal.Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på
 • anpassa språket efter olika syften, motagare och sammanhang.

Centralt innehåll

*Läsa och skriva
*Tala, lyssna och samtala
*Berättande texter och sakprosatexter
*Språkbruk
*Kultur och samhälle.

UNDERVISNING

Vi samtalar om bekanta händelser

Vi berättar om bilder och läser och lär oss utantil dikter

Jag läser olika typer av texter och  visar lässtrategier och samtalar om det vi läser 

Vi tittar på barnfilmer och tecknat filmer

Vi Jämförar skillnader och uttal i ljud. (bokstav)      

Vi övar och tränar bokstäver med sammankoppling till svenska

Vi formar bokstaver som är olika i jämförelse med svenska, lyssnar ut ljud i ord                                                                                                                                                              

Lekar och musik från område der modersmål talas.                        

Traditioner och högtider  

 

Bedömning:

Se matriser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål i SERBISKA (SRP) F

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
aspekt 1
Bokstav
Känner igen någon eller några bokstäver i sitt eget namn och kan ljudet på dem.
Känner igen någon eller några bokstäver i familjens namn och kan ljudet på dem.
Känner igen någon eller några bokstäver i olika ord och kan ljuda och skriva på dem.
aspekt 2
Ljud
Lyssnar efter, och kan säga, första ljudet i ord tillsammans med pedagog.
Lyssnar efter, och kan självständigt säga, första och/eller sista ljudet i ord.
Kan förklara förhållandet mellan stavelser och ljud
aspekt 3
Stavning
Breder stavning tillsammans med pedagog och räknar hur många det är.
Räknar självständigt i ord när någon annan skriver
Kan förklara vad en ortografi är. Eleven kan stava/skriva och läsa.
aspekt 4
Ord
Skiljer på långa och korta ord tillsammans med pedagog. Kan förklara vad ett ord är
Kan självständigt hitta på egna korta och långa ord.
Kan förklara vad ett ord är
aspekt 5
Mening
Räknar tillsammans med pedagog hur många ord en mening har (på tavlan)
Lyssnar och räknar självständigt antal ord i en given mening.
Kan förklara vad en mening är. Eleven kan skriva av korta menningar/ skriva egna enkla menningar.
aspekt 6
Rimma
Fyller i rimord då pedagog läser meningar eller rimsagor.
Hittar självständigt på egna rimord utifrån bilder eller givna ord.
Kan förklara vad rim är. Eleven kan bilda egna vers som rimmar.
aspekt 7
Komunikation
Deltar naturligt i samtal med andra. Beskriver, förklarar och uttrycker egna tankar om vardagliga händelser och situationer.
Berättar i olika sammanhang och ställer frågor och försåker svara korekt.
Beskriver, förklarar och uttrycker egna tankar muntligt och skriver korta texter, kombinerar med bilder.
aspekt 8
Lek
Leker bredvid kamrater.
Tar lekkontakt och startar en lek.
Förstår lekens regler och stannar kvar i leken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: