Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen behöver mat!

Skapad 2018-08-14 12:10 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) Bild NO (år 1-3)
Under temat "kroppen behöver mat" kommer vi att lära oss mer om vår kropp och dess olika funktioner. Vi kommer att lära oss om vilka kroppsdelar som hjälper oss att ta hand om maten vi stoppar i oss samt varför det är viktigt med att äta en varierad kost.

Innehåll

Hur

Under temat kommer eleverna att arbeta både individuellt, i par och i grupp. De kommer att få möta ett varierande arbetssätt med lärarledda faktapresentationer, förkunskapstest, gemensamma modellering av arbetsmoment, studiebesök på ica maxi och "kompis med kroppen"-arbetshäfte.

Kopplingar till läroplanen

 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

NO Sv Bl SO
Kroppen behöver mat!

Behöver träna mer
Uppnår mål
Ämnespecifika ord
Du kan säga namnet på 10 frukter
Ämnesspecifika ord
Du kan säga namnet på 10 grönsaker
Ämnesspecifika ord
Du kan förklara vad proteinerna används till i kroppen
Ämnesspecifika ord
Du kan förklara vad kolhydraterna används till i kroppen
Varierad kost
Du berätta varför det är viktigt med en varierad kost.
Matspjälkning
Du ge en enkel beskrivning av hur matspjälkningen går till.
Må bra
Du kan ge två tips på hur man ska göra för att kroppen ska må bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: