Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska lärmiljöer

Skapad 2018-08-14 13:12 i Sagoslottet förskola Kungälv
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Barnen skall känna sig delaktiga i utformningen av förskolans lärmiljöer både inne och ute.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnens intressen och kunskaper

Barnens intressen och kunskaper skall ligga som grund i förskolans verksamhet. Vi vill göra barnen delaktiga i de miljöer de möter under dagen på förskolan.

SYFTE

Pedagogens syfte

Synliggöra för barnen att de har inflyttande över förskolans miljöer. Att barnen förstår att det är deras intressen och erfarenheter som styr vad vi pedagoger erbjuder för aktiviteter.

METOD

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen? Samtal vid samlingar och måltider. Göra barnen delaktiga vid ommöblering. 
Hur och när gör vi detta? Vi startar under v33 med de barn som är på förskolan och fortsätter under några veckor så att alla barn blir delaktiga.
Vilka ska vara med? Barn och pedagoger från Upptäckarna och Äventyrarna
Ansvarsfördelning för personalen? Gemensamt ansvar, pedagoger från respektive grupp har ansvar för att alla barn i gruppen får chans att göra sin röst hörd.
Hur och när får barnen inflytande i temat? Genom förberedelser i samlingar och samtal och genom genomförande som delaktiga i ommöblering.
Hur motverkar vi traditionella könsmönster genom temat? Alla barn inkluderas, vi gör inte skillnad på olika barns åsikter, material som finns framme på förskolan är allas inte pojkars eller flickors.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi? Mindmap, foton före/efter, samtal
Vad dokumenterar vi? Samtal, förslag och förändringar
Hur ger vi tillbaka dokumentationen till barnen? Genom att tala om det arbete som görs, reflektera kring det de haft som förslag och analys av hur det blivit efter förändringarna.

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg.

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: