Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och decimaltal 6or

Skapad 2018-08-14 13:45 i Ärentunaskolan Uppsala
matematik tal och decimaltal
Grundskola 6 Matematik
Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var de olika siffrorna i ett tal befinner sig? Hur använder man talen när man räknar ut olika saker? Detta är några av de viktiga frågor vi kommer att få diskutera tillsammans när vi jobbar med detta avsnitt. Vi ska dyka ned lite extra mycket bland de så kallade decimaltalen. Om vi tittar på tallinjen under texten så ser vi att det finns mellanrum mellan heltalen. Om vi markerar, t ex genom att peka med fingret, på ett tal som ligger någonstans mellan två heltal på tallinjen så kan det talet inte vara ett heltal. Däremot kan det vara ett decimaltal. Om vi till exempel markerar ett tal som ligger precis mittemellan de hela talen 1 och 2 på tallinjen så är detta tal decimaltalet 1,5.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Då lär du dig grunderna inom arbetsområdet som vi därefter noggrant repeterar. Här får du möjlighet att aktivt delta och berätta hur du räknat för dina klasskamrater. Du kommer också få räkna i boken. Ibland arbetar du ensam med uppgifterna och ibland med en kompis.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • Förstå positionssystemet
 • Kunna läsa och skriva stora tal
 • Förstå vad som menas med decimaltal
 • Kunna storleksordna decimaltal.
 • Multiplicera med 10,100 och 1000.
 • Dividera med 10,100 och 1000.
 • Räkna med överslagsräkning.
 • Kunna ställa upp tal (både heltal och decimaltal) och räkna ut svaren med hjälp av de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division). När vi räknar division använder vi oss av ”kort division”

 

 

Kunna storleksordna decimaltal

Om du får olika decimaltal framför dig ska du kunna skriva upp dem i storleksordning där det minsta talet skrivs längst till vänster och det största talet skrivs längst till höger. Till exempel:

-3,67     0,7      1,2      54,6

Multiplicera med 10, 100 och 1000

Se bra exempel på sidorna 16 och 28

Dividera med 10, 100 och 1000

Se bra exempel på sidorna 17 och 29

Räkna med överslagsräkning

Du ska handla två saker där den ena saken kostar 9,20 kr och den andra saken kostar 21,30 kr. Då ska du kunna göra ett överslag det vill säga en ungefärlig uträkning. 9,20 är ju nästan 10 kr och 21,3 är nästan 20. Vilket ger dig 10+20=30 

Det exakta priset som du ska betala är 9,20+21,30=30,50

Kunna ställa upp tal (både heltal och decimaltal) och räkna ut svaren med hjälp av de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division). När vi räknar division använder vi oss av ”kort division”

Kunna ställa upp och göra beräkningar i addition, subtraktion, multiplikation och division MED BÅDE HELTAL OCH DECIMALTAL

 

Uppgifter

 • Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: