👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell, Ivo Andrić “Knjiga”

Skapad 2018-08-14 14:07 i Tomtberga modersmål Huddinge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
En novell är mer koncentrerad än en roman. Den handlar om ett fåtal personer och handlingen utspelas under en begränsad tid - ofta med tillbakablickar för att ge ett perspektiv. Handlingen börjar direkt utan någon lång inledning. Slutet innehåller ofta en poäng, men det förekommer också öppna slut där läsaren själv får räkna ut hur det slutar.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Jämförelser med svenskans meningsbyggnad och ordbildning.

Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

Berättande texter och sakprosatexter skönlitteratur för ungdomar och vuxna från områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Bildspråk och idiomer.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att läsa och analysera noveller. Vi använder oss av problembaserade frågor där novellens huvudkaraktär ställs i centrum. Frågorna är av typen "Hur hamnade personen i problemsituationen?" Vi tittar på vad som karaktäriserar texttypen novell.

Vi läser novell ”Knjiga” av Ivo Andrić som utspelar sig i Balkan. Vi ska samtala om och diskutera om novellen och prata om människors arbetsvillkor, identitet- och livsfrågor. Du ska svara skriftligt på frågor om den novellen vi läste.

Du ska skriva en novell. Repetition av vad som är viktigt att tänka på under skrivprocessen.

 

Konkretiserande mål

Efter arbetsmomenten förväntas att du ska kunna följande:

 

  • kunna använda olika sätt att läsa så att du kan förstå, tolka och diskutera det lästa
  • skriva en novell enligt genrens uppbyggnad
  • kunna bearbeta, förbättra och ändra den skrivna texten
  • kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
  • kunna använda ord och begrepp som uttrycker känslor, ger nyanser och värdeladdningar
  • känna till några betydelsefulla författare från hemlandet och dess verk inom novellgenren

 

Bedömningar 

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

 

  • läsa noveller, förstå och tolka dess budskap
  • göra muntliga/skriftliga sammanfattningar av novellers innehåll, tema och budskap
  • använda egna erfarenheter för att tolka noveller
  • skriva en novell med passande innehåll och språk

 

Kunskapskrav

 

 

Gällande kunskapskrav för modersmål mot slutet av åk 9