Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mucklorna 2018-2019

Skapad 2018-08-14 14:23 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Mucklorna är en 3-4-års grupp bestående av de barnen på avdelningen. Det är 9 barn som träffas en förmiddag i veckan.
Förskola

Barnen ska de få känna att de är trygga i skogen samtidigt som en nyfikenhet att lära sig nya saker väcks! I naturen lär vi oss matematik, språk och naturkunskap med hjälp av de saker vi har omkring oss. Vi tränar på att röra oss över stock och sten och finner nya stigar.

Innehåll

Metod

Vi kommer att gå på en egen utflykt i vår skog. Barnen får öva på att promenera i grupp. Vi sätter oss i en liten samling och äter frukt, men först räknar vi frukten och delar den i bitar. Vi har en sifferlåda med oss varje vecka. Siffran har olika färg och det finns ett antal saker som vi kan räkna med. Efter att vi kollat i lådan får man ett uppdrag att hämta det antal saker som siffran vi jobbar med och stoppa i ett rör. Man får ta vad man vill, tex stenar, pinnar och kottar. Vi kollar tillsammans vad alla hämtat. Räknar och jämför, störst, minst, längst osv. Vi leker fritt innan vi går tillbaka till förskolan. Vi går samma vår till vår plats men söker nya stigar tillbaka.

När det är dåligt väder och den kallaste vintern kommer vi att vara inne och jobba med lera. Vi kommer att introducera en drej- och keramiklera för att barnen ska få känna hur det är att jobba med riktig lera, att forma, krama, banka, stryka, trycka med händerna. Det är ett kreativt material där man hela tiden lär sig nya saker och utvecklas från gång till gång, det är inte resultatet som räknas! Vi kommer även att jobba med andra skapande material. 

Under hösten kommer vi även att introducera programmering av våra nya Bluebots, en robot som programmeras mha knappar på ryggen eller via IPad och bluetoothöverföring.

Mål

 • De ska känna glädje i att röra sig i naturen.
 • Vi vill att barnen ska får en vi-känsla och de ska tycka att det är roligt och meningsfullt att träffas och lära sig nya saker!
 • De ska tycka att det är lätt och roligt att leka med språket och de ska ha blivit stimulerade och utmanade i sin språk- och kommunikationsutveckling!
 • Vi ska lära oss möjligheter att använda skogens material till matematikträning
 • De ska få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling!
 • De ska få utveckla sin förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och material!
 • Vi kommer jobba med SEMLA.

Utvärdering

Vi kommer tillsammans med barnen att utvärdera detta läsår.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: