Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt med årstider och högtider

Skapad 2018-08-14 14:29 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Denna LPP kommer du att arbeta med under hela läsåret. I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar och vad som kännetecknar dem. Du ska även få arbeta med de högtider och traditioner som hör till de olika årstiderna.
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vi firar olika högtider under året och har olika traditioner. Nu ska vi lära oss mer om detta!

Innehåll

Mål

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om några olika högtider och traditioner som vi firar och varför vi firar dem.

Arbetssätt

 • Du kommer att få titta på filmer om varför vi har årstider samt om de olika årstiderna.
 • Du kommer att rita bilder med typiska tecken på årstiderna.
 • Vi kommer att prata om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss och djuren.
 • Du kommer att få titta på filmer om olika högtider och traditioner kopplade till aktuell årstid.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar på utedagarna genom att vi undersöker naturen omkring oss och letar tecken på årstiden.
 • Dagligen kommer vi att prata om datumet när vi tillsammans går igenom skoldagens schema.
 • Du kommer att dokumentera dina kunskaper genom text/bild och samla dessa i en pärm.

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • årets månader.
 • fyra årstider.
 • berätta om typiska tecken på årstiden.
 • berätta om några av våra stora högtider samt hur och varför vi firar dem.

Hur visar jag mina kunskaper?

Vi kommer att bedöma elevens kunskaper genom samtal och observation. Elevens insats bedöms också utifrån framställandet av dokumentationerna och texter som finns i egen pärm.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3

Matriser

NO SO
Året runt med årstider och högtider

Nivå 1
Nivå 2
Kunna benämna årstiderna och veta vad som kännetecknar dessa
Eleven kan namnen på några årstider och beskriva någon årstid.
Eleven kan namnen på årstiderna och beskriva dem.
Kunna använda begreppen morgon, middag, kväll, natt, dag, förmiddag och eftermiddag samt visar förståelse när dessa infaller.
Eleven kan delvis förstå och använda mig av begreppen morgon, middag, kväll, natt, dag, förmiddag och eftermiddag.
Eleven förstår och använder sig av begreppen morgon, middag, kväll, natt, dag, förmiddag och eftersmiddag.
Kunna benämna veckodagarna i rätt ordning.
Eleven kan veckodagarna och kan med stöd av vuxen berätta om dess ordning och varför veckodagarna heter så (namnets ursprung från gudarna).
Eleven kan veckodagarna och visar förstålse när dessa infaller samt kan berätta varför veckodagarna heter så (namnets ursprung från gudarna).
Kunna benämna alla månader i rätt ordning.
Eleven kan med hjälp namnen på månaderna i rätt ordning.
Eleven kan namnen på månaderna i rätt ordning.
Kunna berätta om några högtider som firas under året.
Eleven kan på ett enkelt sätt berätta om någon tradition och högtid.
Jag kan berätta om några traditioner och högtider.
Framställning av texter och dokumentation i pärmen.
Eleven ritar och målar bilder samt skriver enkla texter med anknytning till temat.
Eleven skriver utförliga texter, ritar och målar bilder med anknytning till temat och använder sig av egna idéer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: