Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår stad, Falkenberg

Skapad 2018-08-14 14:45 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Vår stad Falkenbergs historia
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Varför vill man bo Falkenberg? Hur var det att leva och bo i Falkenberg förr och hur är det idag?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Varför vill man bo Falkenberg?
Hur var det att leva och bo i Falkenberg förr och hur är det idag?

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att gå på stadsvandring och besöka olika ställen som anknyter till Falkenbergs historia.

Vi ska lära oss om borgens och människornas historia när det gäller deras liv, arbeten, mat, kläder etc.

Vi lär oss även om våra samhällsfunktioner i dag, samt yrken och verksamheter i närområdet.

Vi kommer att utgå ifrån de önskemål som vi tillsammans har gjort i en tankekarta om Falkenberg. 

Vi kommer att samtala, läsa och skriva, måla, skapa och fotografera. Vi kommer att söka fakta i böcker, tidningar och på nätet. 

Vi kommer att redovisa temat muntligt och med hjälp av bildspel. 

 

Bedömning 

Vi kommer att bedöma din förmåga att beskriva och göra enkla jämförelser mellan livet i Falkenberg förr och nu.

Vi kommer att bedöma dig genom observationer och samtal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: