Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk5 v.36-40

Skapad 2018-08-14 14:51 i Andersbergsskolan Halmstad
Pedagogisk planering för kap 9: Bråk i MatteBorgen 4B.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du och en kompis ska äta pizza. Vilken bit väljer du om du vill ha den största biten, 2 femtedelar eller 1 tredjedel? Om ni inte kommer överens kan det bli bråk!

Innehåll

Mål för Bråk v.36-40

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- kunna läsa och skriva bråk

- kunna avläsa bilder av bråk

- veta hur många delar det går på en hel

- kunna storleksordna bråk

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

hel

halv

tredjedel

fjärdedel

femtedel

sjättedel

åttondel

tiondel

störst bråk

minst bråk

 

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med både matteboken och pärmen Uppstart Bråk som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet eller pärmen innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Senare kommer även en provräkning på det vi arbetat med i detta kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: